İçeriğe atla Kenar çubuğuna atla Altbilgiye atla

Aile Nedir?

Aile kavramı, insanların sosyal bağlar içinde oluşturdukları temel bir birlikteliği ifade eder. Aile, genellikle bireyler arasında kan bağı, evlilik veya evlat edinme gibi ilişkilerle oluşur. Aile üyeleri, bir arada yaşayabilirler veya farklı yerlerde yaşasalar da duygusal, sosyal ve ekonomik bağlarla birbirlerine bağlıdırlar. Aile kavramı kültürel ve toplumsal farklılıklara göre değişebilir, bu nedenle farklı toplumlarda farklı anlamlar taşıyabilir. Gelenekler, değerler ve toplumsal normlar, aile yapısını etkileyebilir. Aileler, bireylerin kimlik gelişiminde, değerlerin aktarımında ve sosyal destekte önemli bir rol oynar. Aynı zamanda aileler, sevinçleri ve zorlukların paylaşıldığı, duygusal bağların güçlendiği yerlerdir.

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma,  evlenme ,  boşanma,  mal rejimleriaile konutusoybağıevlat edinmevelayet, vesayet,  nafaka , kayyımlık ve yasal danışmanlıktır. Kadın ve çocuk haklarını, başlı başına ayrı bir inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun ilgi alanı içinde kabul edebiliriz.

            Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.

            Aile içi şiddettaşıyıcı annelikyapay döllenmeçocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir

            Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, ülkemizde önemli ihtisas mahkemelerinden biri olup sosyal çalışmacılar, pedagoglar ve psikologlar gibi uzman bireyletin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir. Ayrıca aile mahkemesi hakimlerinin atanmasında da aile hukuku konusunda yetkin olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan bireyler atamada tercih edilir.

            Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususlar, aile hukukuna ilişkin genel kapsayıcı bilgilerden ibarettir. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yasalar ve düzenlemeler nedeniyle aile hukuku konuları da zamanın ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Eğer belirli bir konuda daha fazla bilgiye veya yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman bir avukata danışmanız oldukça önem arz etmektedir.

Aile Hukukunun Başlıca Konuları

 1. Evlilik Hukuku: Evlilik, aile hukukunun temelini oluşturan bir konudur. Evlenme, çeşitli yasal prosedürleri içerir ve bu prosedürler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Evlilik hukuku, evlenme yaşını, evlilik akdini, evlilik sözleşmelerini ve evliliğin sona ermesini düzenler.
 2. Boşanma Hukuku: Evliliğin sona erdiği durumları ve bu durumda yapılması gereken hukuki işlemleri kapsar. Boşanma hukuku, boşanma sebeplerini, boşanma davalarını, mal paylaşımını, velayeti ve nafakayı düzenler.
 3. Velayet ve Çocuk Hakları: Ebeveynlerin çocukları üzerindeki haklarını ve sorumluluklarını belirler. Velayet, çocuğun günlük bakım ve eğitiminden, sağlık kararlarına kadar bir dizi konuyu içerir. Ayrı yaşayan ebeveynler arasında çocuk velayeti ve ziyaret hakları da bu konunun altında değerlendirilir.
 4. Mal Rejimleri ve Mal Paylaşımı: Evlilik sırasında veya sonrasında edinilen malların sahipliğini ve paylaşımını düzenler. Farklı ülkelerde evlilik sırasında mal rejimleri (örneğin, mal ayrılığı, mal ortaklığı) farklılık gösterebilir..
 5. Aile İçi Şiddet ve Koruma Hukuku: Aile içi şiddet mağdurlarını koruma altına almayı amaçlayan hukuki düzenlemeleri içerir. Bu kapsamda alınabilecek koruyucu tedbirler, mahkeme kararları ve şiddetin engellenmesine yönelik politikalar yer alır.
 6. Evlat Edinme Hukuku: Biyolojik ebeveynlerin rızası olmadan bir çocuğun yasal ebeveynleri olunmasını düzenler. Evlat edinme prosedürleri ve evlat edinenlerin hakları bu konuda yer alır.
 7. Aile İçi Anlaşmazlıkların Çözümü: Aile içi anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden alternatif yollarla çözümünü teşvik eden yöntemleri içerir. Bunlar arasında arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim gibi yöntemler yer alabilir.

Hukuki Danışmanlık

Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, sizleri duygusal anlamda derinden etkileyebileceği gibi son derece karmaşık bir hale bürünerek işin içinden çıkılmaz bir durumla da karşı karşıya bırakabilir. Bizler bu konuda müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vererek en iyi çözüm yolunu bulmalarına yardımcı oluyoruz. Uzmanlığımız, geçmişten gelen bilgi birikimimiz ve tecrübemiz sayesinde müvekkillerin yasal haklarını koruyarak adil sonuçlara ulaşmalarını sağlıyoruz.

AİLE HUKUKU KAPSAMINDA HİZMET VERDİĞİMİZ KONU BAŞLIKLARI

1) Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları

2) Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları

3) Velayet Davaları

4) Nafaka ve Tazminat Davaları

5) Babalık ve Soybağının Reddi Davaları

6)  Evlat Edinme

7) Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

8) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Çerçevesinde Alınabilecek Koruma ve Tedbir Kararları

9) Mal Rejiminin Tasfiyesine Yönelik Açılacak Davalar

10) Velayetin Değiştirilmesine Yönelik Açılacak Davalar

Süreç Nasıl İlerliyor?

01

Danışma

İlk adım olarak, sizinle buluşuyor ve durumunuzu anlamak için ayrıntılı bir görüşme gerçekleştiriyoruz.
02

Hukuki Analiz

Durumunuzu analiz ederek, güçlü ve zayıf yönleri belirliyor ve en iyi stratejiyi oluşturuyoruz.
03

Müzakere ve Medyaosyon

Eğer mümkünse, mahkeme dışı çözümleri araştırıyoruz ve müzakereleri yönetiyoruz.
04

Mahkeme Süreci

Gerektiğinde, mahkeme sürecini etkili bir şekilde yönetiyor ve sizin haklarınızı savunuyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

– Boşanma süreci, yargı sistemine ve hukuki prosedürlere göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, çiftlerin anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi boşandığı, müşterek çocukların genel durumu, mal paylaşımı gibi faktörler de sürecin uzunluğuna etki edebilir. Eğer çiftler boşanmaya dair tüm hususlarda anlaşırlarsa (mal paylaşımı, nafaka, velayet, çocukla şahsi ilişki tesisi vb.) boşanma davası beklenenden daha hızlı gerçekleşebilir. Anlaşmalı boşanma yöntemi, genelde çiftler arasında düşük maliyetli ve daha kısa sürede sonuçlanma ihtimali olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası uygulamada genellikle bir kaç ay içerisinde başarıyla sonuçlanabilmektedir. Ancak eğer çiftler boşanmaya dair büyük anlaşmazlıklar yaşıyorlarsa, süreç ister istemez daha uzun ve karmaşık hale gelebilecektir. Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme velayet, mal paylaşımı, nafaka vb. gibi konuları çözüme kavuşturmak için daha fazla zaman harcayabilir. Bu durumda, boşanma davası uygulamada genellikle bir kaç yıl sürebilir.

Velayet hakkını kazanmak, çocuğun günlük bakımını ve eğitimini üstlenme hakkını ifade eder. Velayet hakkını kazanmak için aşağıdaki adımları göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. Çocuğun İyi Niyetini Gösterme: Mahkeme, çocuğun üstün yararını gözetir. Velayet hakkını kazanmak için çocuğun üstün yararını düşündüğünüzü göstermelisiniz. Çocuğun sağlığı, güvenliği, eğitimi ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunuzu kanıtlamanız son derece önemlidir.

 

 1. Stabil Bir Yaşam Sunma: Mahkemeler, çocuğun stabil ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesini önemser. Düzenli bir iş, uygun bir yaşam alanı ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi kaynaklara sahip olduğunuzu göstermek, velayet hakkını kazanmanızı destekleyebilir.

 

 1. İyi Bir Ebeveyn Olma Yeteneği: Mahkeme, çocuğun gelişimine pozitif etki edebilecek iyi bir ebeveynlik yeteneği arar. Çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını anlama, çocukla sağlıklı bir iletişim kurma, çocuğu disipline etme ve çocuğun eğitiminde rol alma yeteneklerinizi mahkeme önünde ciddi bir biçimde sergilemeniz dikkate alınır.

 

 1. İyi İletişim ve İşbirliği Yeteneği: Eğer boşanma aşamasındaki eşinizle birlikte eşit veya ortak velayet hakkı talep ediyorsanız, mahkemeye karşı iyi iletişimde olduğunuzu ve işbirliğine açık olduğunuz yeteneği göstermek önemlidir. Mahkeme, çocuğun her iki ebeveyniyle düzenli ve sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesini gözetir.

 

 1. Çocuğun İstekleri ve İhtiyaçlarına Saygı: Eğer çocuğun yaşına ve olgunluğuna uygunsa, onun velayet konusundaki görüşlerini dikkate almak önemlidir. Ancak çocuğun istekleri, her zaman en önemli faktör olmayabilir. Mahkeme, çocuğun üstün yararını gözetirken, onun arzularını da değerlendirmeye alır.

Evet, sosyal medya kayıtları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Ancak, bunun nasıl kullanılacağı ve ne şekilde değerlendirileceği, yargı sistemimize ve mahkeme kararlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte dikkate almanız gereken bazı noktalar:

 1. Gizlilik ve İzinsiz Erişim: Sosyal medya kayıtlarını kullanmadan önce, başka bir kişinin hesabına izinsiz erişimde bulunmanın gizlilik haklarına aykırı olduğunu unutmayın. Kendi hesabınız veya halka açık bilgileri kullanmak daha güvenli olabilir.

 

 1. Doğruluk ve Sahtekarlık: Mahkeme, sunulan delillerin doğru ve güvenilir olmasını ister. Eğer sosyal medya kayıtlarınızı veya ekran görüntülerini sunacaksanız, bunların orijinal ve değiştirilmemiş olduğundan emin olmalısınız. Sahtekarlık veya delilleri tahrif etmek ciddi sonuçlar doğurabilir.

 

 1. İçerik ve Bağlam: Sosyal medya paylaşımları veya mesajlar genellikle belirli bir bağlamda anlam kazanır. Mahkeme, paylaşımların veya mesajların bağlamını, dilini ve anlamını dikkate alabilir. Ancak, bazı içerikler ironi veya şaka amaçlı olabilir, bu nedenle doğru bir yorumlama yapılmalıdır.

 

 1. Çocuklar ve Mahremiyet: Eğer boşanma davası çocukların velayetiyle ilgiliyse, sosyal medya hesaplarınızda çocukları ilgilendiren içerikler veya paylaşımlar da önemli hale gelebilir. Mahkeme, çocukların çıkarlarını gözeterek bu tür içerikleri değerlendirebilir.

 

 1. Zaman Damgası ve Geçerlilik: Sosyal medya kayıtlarının zaman damgası, içeriğin ne zaman paylaşıldığını belirtir. Bu, olayların kronolojik sırasını belirlemek için kullanılabilir. Ancak, zaman damgası da manipüle edilebilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

 

 1. Hukuki Temsil: Sosyal medya kayıtlarını doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için bir hukukçuyla çalışmak önemlidir. Bir avukat, hangi tür delillerin yasal olarak kabul edilebilir olduğunu ve nasıl sunulması gerektiğini size anlatabilir.

            Netice itibariyle, sosyal medya kayıtları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir, ancak bu kayıtlar doğru bir şekilde mahkemeye sunulmalı ve yasal gerekliliklere uygun olarak elde edilmelidir.

Boşanma davası şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak niteliğinde olduğundan kural olarak bizzat davacı eş tarafından kullanılmalıdır. Ancak bazı şartların mevcut olması halinde ölen eşin mirasçıları da bu davaya aynı şekilde kaldığı yerden devam edebilir. Bunun için öncelikle eşlerden biri ölmüş olmalıdır ve boşanma davası sürdürülebilir nitelikte olmalıdır. Yani ölen eşin kusurunun ispatlanma olanağı bulunmalıdır. Ayrıca hüküm kısmında yazan boşanma ibaresi kesinleşmemiş olmalı, ölümden sonraki süreçte  hakim tarafından ölen eşin mirasçıları belirlenmiş olmalıdır.

Yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının ülkemizde de kesin hüküm gücünde geçerli olabilmesi için tanıma davası, söz konusu boşanma kararırının icra edilebilmesi için ise tenfiz davasının açılması zaruridir. Belirtmiş olduğumuz bu iki dava, tanıma ve tenfiz olarak aynı anda davalının yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesinde açılabilir. Davalının bilinen bir yerleşim yeri yoksa,  sakini olduğu yerin mahkemesinde, bu da yoksa Ankara, İstanbul, İzmir Mahkemelerinde dava açılabilir. Çiftler yabancı ülkede evlendikten sonra Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmayacak olurlarsa, ülkemizde hala evli olarak gözükürler ve yeniden evlenmek istediklerinde ise mevcut evlilik nedeniyle evlenme engeline takılacakları için yeniden evlenme imkanına sahip olamazlar.

Ülkemizde kadınlar, boşandıktan sonra eski kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanmış kadınlar, evlilik sırasında aldıkları soyadını veya boşanma sonrasında tekrar kendi doğuştan gelen soyadlarını kullanabilirler. Dolayısıyla, boşandıktan sonra eski kocasının soyadını kullanmaya devam etmek veya doğuştan gelen soyadına dönmek kadının tercihine bağlıdır. Ancak unutmamanız gereken bir nokta, bu tercihi belirlerken yasaların ve resmi prosedürlerin uygun şekilde takip edilmesi gerektiğidir. Soyadı değişikliği yapmak için resmi yolları izlemeniz önemlidir. Bu işlemi takip etmek için önce bir nüfus müdürlüğüne başvurmanız gerekebilir.

Müşterek çocuğun velayeti bir taraf üzerinde bırakıldığında, bu durum yeniden evlenme nedeniyle velayetin otomatik olarak değişmesi gerektiği anlamına gelmez. Ancak, çocuğun üstün yararını gözetmek ve onun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla velayet durumu gözden geçirilebilir.Yeniden evlenme durumu, velayetin değiştirilmesi için bir sebep olarak değerlendirilebilir, ancak bu her durumda geçerli olmayabilir. Mahkeme, çocuğun velayetinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verirken çocuğun üstün yararını ve tüm relevant faktörleri dikkate alır. Bunlar arasında çocuğun yaşına, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarına, velayet altındaki ebeveynin yeteneklerine, yeni evlenen eşin çocuğa yaklaşımına ve diğer ilgili faktörlere bakılabilir. Yani kısaca özetleyecek olursak, çocuğun velayeti değişiklik gösterebilir, ancak bu durum her zaman yeniden evlenme nedeniyle otomatik olarak gerçekleşmez. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetirken doğru kararı vermek amacıyla detaylı bir değerlendirme yapacaktır.

İcra takibi başlatıp sosyal hizmet memuru eşliğinde çocuk teslim kurumuna başvurulabilir. Aynı zamanda İİK madde 344 uyarınca icra ceza mahkemesinde açılacak dava ile görüşme günlerinde müşterek çocuğu göstermeyen tarafa hapis cezası verilebilecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, çiftlerin evliliklerini sona erdirmek ve boşanma sürecini düzenlemek için imzaladıkları bir belgedir. Bu protokol, mal paylaşımı, velayet, nafaka, mülkiyet durumu gibi konuları içerebilir. İşte anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken dikkate almanız gereken adımlar:

 1. Profesyonel Hukuki Yardım Alın: Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken bir avukattan profesyonel yardım almanız önerilir. Avukat, yasal gereklilikleri anlamanıza ve tüm detayları düzenlemenize yardımcı olabilir.

 

 1. Detaylı Bir İnceleme Yapın: Öncelikle, boşanma protokolünde ele alınması gereken konuları belirleyin. Mal paylaşımı, velayet, nafaka, mal varlığı, borçlar gibi tüm unsurları gözden geçirin.

 

 1. Ayrıntılı ve Kesin Olun: Protokol, anlaşmanın tüm yönlerini açık ve kesin bir şekilde belirtmelidir. Taraflar arasında gelecekte anlaşmazlıkları önlemek amacıyla ayrıntılar önemlidir.

 

 1. Çocuklar İçin Detaylar Ekleyin: Eğer çocuklarınız varsa, velayet, ziyaret hakları ve çocukların eğitimi gibi konulara dikkat edin. Çocukların en iyi çıkarlarını gözetmek önemlidir.

 

 1. Mali Konuları Ele Alın: Mal paylaşımı, ev, araba, banka hesapları gibi mali konuları protokole ekleyin. Eşler arasında mal varlığına dair net bir anlaşma sağlanmalıdır.

 

 1. Nafaka ve Destek Durumunu Belirleyin: Nafaka veya çocuk desteği gibi maddi konuları net bir şekilde belirleyin. Bu, gelecekte anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

 

 1. Profesyonel Denetim: Hazırladığınız protokolü avukatınıza gösterin ve denetletin. Avukat, hukuki doğruluk ve eksiksizlik açısından kontrol sağlayacaktır.

 

 1. Tarafların İmzasını Alın: Protokol, tarafların karşılıklı olarak imzaladığı bir belge olmalıdır. Bu imzalar, anlaşmayı ve taahhütleri doğrulayacaktır.

 

 1. Mahkeme Onayı: Protokolün mahkeme tarafından onaylanması gerekebilir. Bu durumu yerel yasal gerekliliklere göre öğrenin.

 

 1. Yedek Kopyalar Saklayın: Protokolünüzün imzalı ve onaylı kopyalarını saklayın. Gelecekte herhangi bir anlaşmazlık durumunda başvurmak için gerekebilir.

Ülkemizde geçici tedbir nafakasının miktarına karar verilirken, mahkeme çeşitli faktörleri göz önünde bulundurur ve çiftlerin mali durumunu, gelirini, masraflarını ve diğer faktörleri değerlendirir. Geçici tedbir nafakası, boşanma davası sürecinde ihtiyaçları karşılamak üzere verilen bir geçici destektir. İşte mahkemenin geçici tedbir nafakası miktarına karar verirken dikkate aldığı bazı faktörler:

 1. Eşlerin Mali Durumu: Mahkeme, her iki eşin de gelirini ve mali durumunu değerlendirir. Gelir düzeyleri, maaşları, mal varlıkları ve diğer mali kaynaklar göz önünde bulundurulur.

 

 1. Masraflar ve İhtiyaçlar: Mahkeme, nafaka talep eden tarafın yaşam masraflarını ve temel ihtiyaçlarını değerlendirir. Yiyecek, barınma, giyim, sağlık gibi giderler göz önünde bulundurulur.

 

 1. Evlilik Süresi: Eşlerin evlilik süresi de dikkate alınır. Uzun süreli bir evlilik, nafaka miktarını etkileyebilir.

 

 1. Çocuk Durumu: Eğer çocuklar varsa, çocukların ihtiyaçları ve bakım masrafları da nafaka miktarını etkileyebilir. Çocukların yaşına, sağlık durumuna ve eğitimine göre nafaka hesaplanabilir.

 

 1. Yaş, Sağlık ve İstihdam Durumu: Eşlerin yaşları, sağlık durumları ve istihdam durumları da nafaka miktarını etkileyebilir. Örneğin, işsiz veya çalışma yeteneği sınırlı olan tarafın nafaka ihtiyacı daha fazla olabilir.

 

 1. Hakkaniyet ve Adalet: Mahkeme, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun bir şekilde nafaka miktarını belirlemeye çalışır. Hem nafaka talep eden tarafın ihtiyaçları hem de diğer tarafın ödeme kapasitesi göz önünde bulundurulur.

 

 1. Dava Süreci: Geçici tedbir nafakası, boşanma davası sürecinde geçerlidir. Bu nedenle davaya dair belgeler, duruşmalar ve diğer dava unsurları da nafaka miktarını etkileyebilir.Formun Üstü
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Av. Tolunay Uğur ile Çalışın

Aile Hukuku konularında uzman Av. Tolunay Uğur, sizlere hukuki deneyimimizi sunmaktan memnuniyet duyar. Sorularınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en iyi çözümü bulmak için buradayız!

WhatsApp iletişim
Scan the code