İçeriğe atla Kenar çubuğuna atla Altbilgiye atla

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku, borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve borçlunun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda alacaklının haklarını korumayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, borçlu tarafından ödenmeyen borçların tahsili, alacaklı haklarının korunması, iflas durumları ve benzeri konuları kapsar.

İcra ve İflas Hukukunun Başlıca Konuları

 1. İcra İşlemleri ve İcra Takibi: İcra işlemleri, alacaklının borçlunun ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda alacağını tahsil etmek amacıyla başvurduğu yasal süreçleri kapsar. İcra takibi, alacaklının talebi üzerine başlar ve alacaklının alacağını tahsil etmek için borçlu mal varlığının haczi gibi işlemleri içerir.
 2. İcra Takibine İtirazlar: Borçlu, icra takibine itiraz edebilir. İtirazlar, icra mahkemeleri tarafından değerlendirilir ve itiraz eden tarafın haklılığına göre işlem yapılır.
 3. İcra Mahkemeleri İşlemleri: İcra işlemleri sırasında çıkan uyuşmazlıklar icra mahkemelerinde çözümlenir. Tarafların haklarını savunmak ve ihtilafları çözmek amacıyla icra mahkemelerine başvurulabilir.
 4. İflas Hukuku ve İflas Durumu: İflas hukuku, ticari işletmelerin mali kriz içinde olması durumunu düzenler. İşletmenin iflasının ilanı, borçlunun mali durumunun analizi ve varlıklarının alacaklılara dağıtımını içerir.
 5. Alacaklı Hakları ve Menfi Tespit Davaları: İcra ve iflas hukuku, alacaklıların haklarını korumayı amaçlar. Menfi tespit davaları, alacaklının alacağının miktarının tespiti ve haklarının korunması amacıyla açılabilir.
 6. Konkordato: Ticari bir işletmenin iflas tehlikesi altında olması durumunda konkordato talebi yapılarak işletmenin iflasından kaçınılmaya çalışılır. Konkordato süreci, alacaklıların da katılımıyla gerçekleşir.
 7. İcra ve İflas Usul Kuralları: İcra ve iflas işlemlerinde uygulanan usul kuralları, tarafların haklarının korunması, işlemlerin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesi amacıyla belirlenir.
 8. İcra İşlemine Konan Mal Varlıkları: Borçlunun icra işlemine konulan mal varlığı, borcun tahsil edilmesi için haczedilen taşınır ve taşınmaz malları içerir.
 9. İcra ve İflas Mahkemeleri ve Müdürlükleri: İcra ve iflas işlemleri, icra ve iflas mahkemeleri ve müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler ve müdürlükler, icra ve iflas işlemlerine ilişkin kararları verir ve işlemleri yürütür.

Hukuki Danışmanlık

İcra ve iflas hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vererek en iyi çözüm yolunu bulmalarına yardımcı oluyoruz. Uzmanlığımız, geçmişten gelen bilgi birikimimiz ve tecrübemiz sayesinde müvekkillerin yasal haklarını koruyarak adil sonuçlara ulaşmalarını sağlıyoruz.

Süreç Nasıl İlerliyor?

01

Danışma ve Analiz

İlk adım olarak, durumunuzu anlamak ve güçlü/zayıf yönleri belirlemek için ayrıntılı bir danışma gerçekleştiriyoruz.
02

Hukuki Strateji

Durum analizi sonucunda, en iyi hukuki stratejiyi oluşturuyor ve size yol gösteriyoruz.
03

İcra veya İflas İşlemleri

Gerekli hukuki adımları atarak icra veya iflas sürecini başlatıyoruz.
04

Müzakere ve Yargı

Gerektiğinde icra davalarını yönetiyor veya iflas sürecini yönlendiriyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra işlemleri, borçlu tarafından ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda alacaklının haklarını korumak amacıyla başlatılabilir. İcra işlemlerinin başlatılması için genellikle alacaklının, borçlunun ödeme yapmaması veya taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle mahkeme kararı alması veya icra dairesine başvurması gerekebilir. İşte icra işlemlerinin başlatılabileceği bazı durumlar:

 1. Borçlu Taahhütlerini Yerine Getirmezse: Borçlu, taahhüt ettiği ödeme veya hizmeti yerine getirmezse, alacaklı icra işlemlerini başlatabilir.

 

 1. Mahkeme Kararı İle: Alacaklının, borçlu aleyhine aldığı bir mahkeme kararıyla icra işlemleri başlatılabilir. Bu karar genellikle alacağın miktarını, ödeme şeklini ve diğer detayları belirtir.

 

 1. İcra Mahkemesi Kararı İle: Borçlu, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse veya icra takibine itiraz ederse, icra mahkemesi kararı ile icra işlemleri başlatılabilir.
 2. Çek veya Senetin Ödenmemesi: Çek veya senet gibi ödeme belgeleri ödenmezse, bu belge sahibi icra işlemlerini başlatabilir.

 

 1. Kira Borçlarının Ödenmemesi: Kiracı, kira borçlarını ödemezse, ev sahibi icra işlemlerini başlatabilir.

 

 1. Ticari İşlemlerde Temerrüt: Ticari işlemlerde ödeme temerrüdü durumunda alacaklı, icra işlemlerini başlatabilir.

 

 1. Yargı Kararı İle: Alacaklı, yargı kararı ile borçludan alacağını tahsil etmeye hak kazanırsa icra işlemleri başlatılabilir.

 

 1. İcra Takibine İtirazın Reddi: Borçlu, icra takibine itiraz ettiği halde mahkeme tarafından itirazın reddedilmesi durumunda icra işlemleri başlatılabilir.

 

 1. Kira Alacaklarının Tahsili: Kiracının kira borçlarını ödememesi durumunda ev sahibi icra işlemlerini başlatabilir.

Bir kişi veya işletme iflas ilan ettiğinde, alacaklıların alacaklarını tahsil etmeye yönelik bazı adımlar izlemeleri gerekebilir. İşte iflas sürecinde alacaklarınızı tahsil etmek için düşünebileceğiniz adımlar:

 1. Alacak Tutarınızı Belirleyin: İlk adım olarak, alacaklarınızın miktarını ve hangi işlemlerden kaynaklandığını net bir şekilde belirlemeniz önemlidir.

 

 1. İflas İlanını Takip Edin: Borçlu tarafından iflas ilanı yapıldığında, ilgili mahkemenin iflas dosyasını ve ilanını takip etmelisiniz. Bu ilanlar genellikle resmi gazetede veya mahkemenin internet sitesinde yayınlanır.

 

 1. İflas Muhasebecisi veya İflas İdaresi İle İletişime Geçin: İflas ilanının ardından mahkeme tarafından bir iflas muhasebecisi veya iflas idaresi atanabilir. Bu kişi veya kuruluş ile iletişime geçerek alacaklarınızı bildirebilirsiniz.

 

 1. Alacak Beyanınızı Yapın: İflas muhasebecisi veya iflas idaresi, alacaklarınızı bildirebilmeniz için belirli bir süre verir. Alacak beyanınızı bu süre içinde ilgili kişi veya kuruluşa iletmelisiniz.

 

 1. Alacaklarınızın Sıralamasını Anlayın: İflas sürecinde alacaklar öncelik sırasına göre ödenir. Öncelikli alacaklar, genellikle kamu borçları, çalışanların alacakları gibi öncelikli ihtiyaçları kapsar.

 

 1. Mahkemeye Katılın: İflas süreci ilerlediğinde mahkemeye katılma hakkınız doğabilir. Mahkemede alacaklarınızın tahsil edilmesi için gerekli adımları takip etmek önemlidir.

 

 1. Varlıkların Satışını ve Dağıtımını İzleyin: İflas süreci sırasında borçlunun varlıkları satılabilir ve elde edilen gelir alacaklılara dağıtılır. Bu süreci takip ederek alacaklarınızın durumunu öğrenmelisiniz.

 

 1. Alacaklarınızı Düzenli Olarak Takip Edin: İflas süreci uzun sürebilir. Alacaklarınızı ve iflas sürecinin ilerleyişini düzenli olarak takip etmek önemlidir.

 

 1. Profesyonel Yardım Alın: İflas süreci karmaşık olabilir ve hukuki prosedürler gerektirebilir. Alacaklarınızı tahsil etmek için bir avukattan veya hukuki danışmandan yardım almak iyi bir seçenek olabilir.

İcra işlemlerinin tamamlanma süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve kesin bir süre vermek zordur. İcra işlemlerinin tamamlanma süresi, alacak miktarı, borçlu tarafın itirazı, mahkeme yoğunluğu gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. İşte icra işlemlerinin tamamlanma süresini etkileyen bazı faktörler:

 1. Alacak Miktarı: İcra işlemlerinin tamamlanma süresi, alacak miktarına bağlı olarak değişebilir. Daha büyük alacaklar genellikle daha uzun süreçler gerektirebilir.

 

 1. Borçlu İtirazı: Borçlu, icra takibine itiraz ederse, mahkeme tarafından itirazın değerlendirilmesi ve karara bağlanması süreci işin içine girer, bu da süreci uzatabilir.

 

 1. İcra Mahkemelerinin Yoğunluğu: İcra mahkemelerinin yoğunluğu, işlemlerin işlenme hızını etkileyebilir. Yoğun dönemlerde işlemler daha uzun sürebilir.

 

 1. Mahkeme Kararı Gerekliliği: İcra işlemleri için mahkeme kararı gerekiyorsa, bu süreç değişebilir. Mahkeme kararının alınması ve icra müdürlüğüne iletilmesi süre alabilir.

 

 1. Alacağın Türü: İcra işlemleri, alacağın türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin, gayrimenkul haczi gibi işlemler daha uzun sürebilir.

 

 1. Borçlu Durumu: Borçlu, icra takibine direnç gösterirse veya borcunu ödememek için çeşitli yollar deniyorsa, süreç uzayabilir.

 

 1. Dava Süreci: İcra işlemleri sırasında dava süreci gerekiyorsa, bu da süreci uzatabilir.

 

 1. İlgili Diğer Faktörler: İcra işlemleri sırasında diğer değişkenler de süreci etkileyebilir. Bunlar arasında icra dairelerinin çalışma düzeni, mahkeme yoğunluğu, belge hazırlığı gibi faktörler yer alabilir.

Ülkemizde icra takibine itiraz süresi, genel olarak ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir. İcra takibine taraf olan borçlu, bu 7 günlük süre içinde icra işlemlerine karşı itiraz hakkını kullanabilir. Borçlu söz konusu itiraz hakkını yazılı veya sözlü bir şekilde icra dairesi aracılığıyla kullanabilir. İtiraz hakkını kullanabilmek için belirlenen süre içerisinde icra dairesine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İtiraz dilekçesi, itiraz edilen konunun nedenlerini açıklayan bir belge içermelidir. İtiraz dilekçesi yazılı olarak hazırlanmalı ve imzalanmalıdır.

Alacaklı konumunda bulunan kimse, borçlunun ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda icra takibi başlatarak alacağını tahsil etmeye çalışabilir. Borçlu aleyhine başlatılacak icra takiplerinde dikkat edilmesi gereken hususlara kısaca değinecek olursak;

 1. Alacak Miktarını Belirleme: İlk adım olarak, alacak miktarını ve borçlu tarafından ödenmesi gereken tutarı net bir şekilde belirlemelisiniz. Bu, icra takibi işleminin temel dayanağıdır.

 

 1. Ödeme İhtarı Gönderme: Alacak miktarı belirlendikten sonra, borçlu tarafına yazılı bir ödeme ihtarı gönderilir. Bu ödeme ihtarı, borçluya ödeme yapması için son bir fırsat verir.

 

 1. İcra Müdürlüğüne Başvuru: Borçlu, ödeme ihtarına rağmen ödeme yapmaz veya itiraz ederse, icra takibi başlatılabilir. İcra takibi başlatmak için alacaklının bir icra müdürlüğüne başvurması gerekir.

 

 1. İcra Takip Talep Formu Doldurma: İcra müdürlüğüne başvururken doldurmanız gereken bir icra takip talep formu bulunur. Bu formu doldururken alacağınızın miktarını, borçlunun kimlik ve iletişim bilgilerini, borç nedenini ve diğer ilgili bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

 

 1. Gerekli Belgeleri Eklemek: İcra takip talep formuna, alacağınızı destekleyen belgeleri eklemelisiniz. Örneğin, sözleşmeler, faturalar, çekler, senetler gibi belgeler alacağınızın geçerliliğini kanıtlamak için kullanılabilir.

 

 1. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Tebliğ İşlemi: İcra müdürlüğü başvurunuzu değerlendirecek ve gerektiğinde tebliğ işlemlerini başlatacaktır. Borçlu, icra takibi hakkında bilgilendirilir ve icra takibi işlemleri başlatılır.

 

 1. Tebliğ ve İtiraz Süresi: Borçlu, tebligat aldıktan sonra belirli bir süre içinde (genellikle 7 gün) icra takibine itiraz edebilir.

 

 1. İtiraz Durumunda İcra Mahkemesi: Borçlu, itiraz ederse, mahkemeye başvurarak itirazının değerlendirilmesini sağlayabilir.

 

 1. Haciz ve Tahsil İşlemleri: Borçlunun itirazı yoksa veya mahkeme tarafından itiraz reddedilirse, icra müdürlüğü alacağın tahsili için gereken haciz işlemlerini başlatabilir.  

Borçlu malvarlığını kaçırmaya çalışıyorsa, alacaklının alacağını tahsil etmesini zorlaştırmak veya engellemek amacıyla yanıltıcı veya hileli davranışlar sergileyebilir. Bu durumla başa çıkmak için bazı önlemler almanız gerekebilir. Borçlunun elindeki malvarlığını kaçırmaya çalışması halinde alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 1. İcra Takibi Başlatmak: Alacaklı olarak, icra takibi başlatarak alacağınızı yasal yollarla tahsil etmeye çalışabilirsiniz. İcra takibi, borçlunun malvarlığının tespit edilmesi ve haczedilmesi sürecini içerir.

 

 1. Borçlunun Malvarlığını Araştırmak: Borçlunun malvarlığını ve mülklerini araştırarak sahip olduğu varlıkları tespit edebilirsiniz. Bu, alacaklarınızı tahsil etme konusunda size yardımcı olabilir.

 

 1. Taşınmaz Mal Varlığına Tedbir Koymak: Borçlu taşınmaz mal varlığına sahipse, icra mahkemesinden malvarlığına tedbir koymasını talep edebilirsiniz. Bu, taşınmazların satılmasını veya devredilmesini zorlaştırabilir.

 

 1. Banka Hesaplarına Haciz Koymak: Borçlunun banka hesaplarına haciz koyarak alacağınızı tahsil etmeye çalışabilirsiniz. Bu, borçlunun varlıklarını kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

 

 1. Varlıkları İtirazsız Haczedilen Kişilere Satmak: Borçlu, malvarlığını kaçırmak amacıyla varlıklarını itirazsız olarak bir başka kişiye satabilir. Bu durumda, bu kişinin alacaklılara karşı sorumluluğu doğar.

 

 1. İtiraz ve Hukuki Süreç: Borçlu, varlıklarını kaçırmak amacıyla yapılan işlemlere karşı itiraz edebilir. Bu durumda, hukuki bir süreç başlar ve bu süreç mahkeme tarafından değerlendirilir.

İcra takibine neden olan borcunuzu ve icra masraflarını ödediğinizde haczedilen eşyanızı geri alabilirsiniz. Eşyanızın tutulduğu yediemin deposunun ücretini de sizin ödemeniz gerekir.

Haczedilen eşyalar alacaklının talebi olursa yediemin depolarına götürülür. Daha sonra yasal prosedüre uygun olarak icra müdürlükleri tarafından satılır. Satış bedeli alacaklıya ödenir.

İtirazda bulunmamanız halinde, itiraz süresi sonunda hakkınızdaki icra takibi kesinleşir. Takip kesinleştikten sonra evinize hacze gelinebilir, bankada bulunan paralarınıza, gayrimenkullerinize ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarınıza pek tabi haciz konulabilir.

Konkordato, bir borçlunun mali sıkıntılarını aşabilmesi için alacaklılarıyla anlaşarak yapılandırılmış ödeme planı oluşturmasına imkan sağlayan bir hukuki süreçtir. Konkordato talebinde bulunabilmek için bazı kriterleri sağlamanız gerekmektedir. Konkordato talebinde bulunmak için genel olarak aşağıdaki şartları göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. Ödeme Güçlüğü: Borçlu, mevcut finansal durumu nedeniyle ödemelerini yerine getirmekte zorluk yaşıyor olmalıdır.

 

 1. Borçlarını Ödeyememe Durumu: Borçlu, borçlarını vadesinde ödeyememe durumuyla karşı karşıya olmalıdır.

 

 1. Faaliyetlerini Sürdürememe Riski: Borçlu, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte risk altında ise konkordato talebinde bulunabilir.

 

 1. Alacaklılarla Anlaşma İhtiyacı: Borçlu, konkordato talebinde bulunurken alacaklılarıyla anlaşarak ödeme planı oluşturmayı taahhüt etmelidir.

 

 1. Alacaklı Çoğunluğu ve Temsil Yetkisi: Borçlu, konkordato talebi için gerekli alacaklı çoğunluğunun (yüzde 2/3 veya 3/5 gibi) onayını alabilmelidir. Ayrıca talebin alacaklı temsilcisi veya alacaklılar kurulu tarafından desteklenmesi gerekebilir.

 

 1. Mali Durumu Doğru Açıklama: Borçlu, konkordato talebi sırasında finansal durumunu dürüst bir şekilde açıklamalıdır.

 

 1. İyi Niyet: Konkordato talebi, borçlunun iyi niyetle alacaklılarına ödeme yapma amacını yansıtmalıdır.
 2. Mahkemeye Başvuru: Konkordato talebinde bulunabilmek için mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Mahkemeden konkordato sürecinin başlatılmasını talep edersiniz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU KAPSAMINDA HİZMET VERDİĞİMİZ KONU BAŞLIKLARI

1) İcra Ceza Davaları

2) İcra Mahkemesinde Görülen Davalar

3) İflas Davaları

4) İhalenin Feshine İlişkin Davalar

5) İcra Takiplerine Yönelik Yürütülecek İşlemler

6) İtirazın İptali Davaları

7) İstirdat ve Menfi Tespit Davaları

8) Tasarrufun İptali Davaları

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Av. Tolunay Uğur ile Çalışın

İcra ve İflas Hukuku konularında uzman Av. Tolunay Uğur, size hukuki deneyimimizi sunmaktan memnuniyet duyar. Sorularınız için bize ulaşmaktan çekinmeyin. Size adil ve etkili bir hukuki çözüm sağlamak için buradayız.

WhatsApp iletişim
Scan the code