İçeriğe atla Kenar çubuğuna atla Altbilgiye atla

Miras Nedir?

Miras, bir kişinin ölümü durumunda geride bıraktığı mal varlığı, haklar ve borçlar topluluğunu ifade eder. Bir başka deyişle, bir kişinin yaşarken sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar, parasal varlıklar, alacaklar ve borçlar gibi unsurların ölümü sonrasında ne şekilde paylaşılacağına dair hukuki kavramıdır. Miras, ölen kişinin yakın akrabaları veya yasal mirasçıları arasında yasal düzenlemelere göre dağıtılır.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, bir kişinin ölümü durumunda mal ve haklarının nasıl dağıtılacağını, kimlerin mirasçı olacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen hukuki alanı ifade eder. Temelde, miras hukuku bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı varlıkların ve borçların nasıl paylaşılacağını belirler. Miras hukuku, her ülkede farklı yasalara ve düzenlemelere tabi olabilir ve genellikle aile ilişkileri, kişisel haklar ve mülkiyet hakları ile yakından ilişkilidir.

MİRAS HUKUKUNUN BAŞLICA KONULARI

 1. Mirasçılık Hakkı: Mirasçılar, ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığını paylaşan kişilerdir. Bu mirasçılar yasalar çerçevesinde belirlenir ve genellikle aile üyeleri, evlatlık, eşler gibi kişileri içerebilir.

 

 1. Mirastan Feragat: Miras hakkından vazgeçmek anlamına gelir. Miras hakkına sahip olan bir kişi, mirastan feragat edebilir ve miras hakkını diğer mirasçılara bırakabilir.

 

 1. Vasiyetname: Bir kişinin ölümünden sonra mülkiyeti veya hakları ile ilgili isteklerini belirten hukuki belgedir. Vasiyetname, yasal miras hükümlerinden farklı olarak kişinin isteğine göre düzenlemeler yapılmasını sağlar.

 

 1. Paylaştırma ve Tasfiye: Ölen kişinin mal varlığının mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı veya satılacağı gibi işlemleri düzenler. Bu, taşınır ve taşınmaz malların değerlemesi, paylaştırılması veya satılmasını içerebilir.

 

 1. Borçlar ve Alacaklar: Mirasçılar, ölen kişinin borç ve alacaklarını da devralır. Mirasçılar, miras bırakanın borçlarını da üstlenir ve miras bırakanın alacaklarını tahsil edebilir.

Hukuki Danışmanlık

Miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti vererek en iyi çözüm yolunu bulmalarına yardımcı oluyoruz. Uzmanlığımız, geçmişten gelen bilgi birikimimiz ve tecrübemiz sayesinde müvekkillerin yasal haklarını koruyarak adil sonuçlara ulaşmalarını sağlıyoruz.

Süreç Nasıl İlerliyor?

01

Danışma ve Mal Varlığı Analizi

İlk adım olarak, durumunuzu anlamak ve malvarlığınızı analiz etmek için ayrıntılı bir danışma gerçekleştiriyoruz.
02

Mirasçılar ve Hakları

Mirasçılarınızın haklarını belirliyor ve potansiyel anlaşmazlıkları ele alıyoruz.
03

Miras Dağıtımı ve Belge Düzenlemeleri

Miras dağıtım sürecini planlıyor ve gerekli belge düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz.
04

Miras Davaları

Mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek için dava sürecini yönetiyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Genelde mirasın dağıtılma zamanı, ölen kişinin ölümünden sonra mirasçılarının belirlenmesi, borçların ve alacakların hesaplanması gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından gerçekleşir. Mirasın dağıtılma zamanına etki eden bazı faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Mirasçıların Belirlenmesi: Mirasın dağıtılabilmesi için önce mirasçıların kimler olduğunun belirlenmesi gereklidir. Yasal mirasçılar, ölen kişinin yakın akrabaları, eşi, çocukları gibi kişilerdir. Eğer vasiyetname varsa, vasiyetnamede belirtilen mirasçılar da göz önüne alınır.

 

 1. Miras Borç ve Alacaklarının Hesaplanması: Ölen kişinin borçları ve alacakları, mirasın dağıtılma sürecinde dikkate alınır. Borçlar önce ödenir ve kalan varlık mirasçılara dağıtılır.

 

 1. Varlıkların Değerlemesi: Ölen kişinin taşınır ve taşınmaz varlıklarının değerlemesi yapılır. Bu, mirasın değerini belirlemeye yardımcı olur.

 

 1. Mirasın Paylaştırılması veya Tasfiyesi: Mirasın dağıtılma zamanı, varlıkların paylaştırılması veya satılması sürecinin tamamlanmasından sonra gelir. Eğer taşınmaz malların paylaştırılması planlanıyorsa, tapu işlemleri ve diğer yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

 

 1. Hukuki Prosedürlerin Tamamlanması: Bazı ülkelerde mirasın dağıtılması için hukuki prosedürlerin tamamlanması gerekebilir. Mahkeme kararlarının alınması veya diğer yasal işlemlerin tamamlanması süreç uzatabilir.

Evet, mirası reddetmek mümkündür. Mirası reddetmek isteyen bir mirasçı, mirası kabul etmek yerinereddi miras talebinde bulunabilir. Mirası reddetmek için belirli bazı prosedürleri izlemek gerekebilir. Reddi miras yapabilmek için izlenmesi gereken yollarıkısaca açıklayacak olursak:

 1. Mirasın Reddi Süreci: Mirası reddetmek isteyen bir mirasçı, ölen kişinin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddi için noter aracılığıyla beyanda bulunabilir.

 

 1. Noter Aracılığıyla Beyan: Mirası reddetmek isteyen mirasçının notere gitmesi ve mirası reddi beyannamesi doldurması gerekmektedir. Bu beyanname, mirasçının mirası reddettiğini ve bu kararın geri alınamayacağını beyan eder.

 

 1. Mirasın Dağılımı: Mirası reddeden mirasçı, mirasın dağılımından ve miras bırakanın borçlarından muaf tutulur. Yani mirasın yükümlülükleri ve varlıkları üzerindeki hakları olmaz.

 

 1. Bilgi ve Belgeler: Mirası reddetmek isteyen mirasçının, ölen kişinin ölüm tarihinden sonra 3 ay içerisinde notere başvurması gerekmektedir. Bu başvuruda, miras bırakanın ölüm tarihi, mirasçının kimlik bilgileri ve mirası reddetme nedeni gibi bilgiler beyan edilir.

 

 1. Vasiyetname Varlığı: Eğer miras bırakanın vasiyetnamesi varsa ve vasiyetnamede belirtilen bir mirasçı iseniz, mirası reddetmek yerine vasiyetnamede belirtilen koşullara göre hareket etmek önemlidir.

Tereke, ölen kişinin geride bıraktığı miras olarak adlandırılan mal varlığını ifade eder. Terekenin paylaşılması, mirasçılar arasında yasal düzenlemelere göre gerçekleşir. Mirasçılar, ölen kişinin yakın akrabaları, eşi, çocukları gibi kişileri içerebilir. Terekenin paylaşılma sürecine dair temel bilgileri sizlerle paylaşacak olursak :

 1. Mirasçıların Belirlenmesi: İlk adım, mirasçıların kimler olduğunun belirlenmesidir. Yasalar çerçevesinde belirlenen mirasçılar, ölen kişinin yakın akrabaları ve yakın ilişkide bulunan kişilerdir. Eğer vasiyetname varsa, vasiyetnamede belirtilen mirasçılar da göz önüne alınır.

 

 1. Mirasın Değerlemesi: Ölen kişinin taşınır ve taşınmaz mallarının değerlemesi yapılır. Bu, mirasın toplam değerini belirlemeye yardımcı olur.

 

 1. Miras Paylarının Belirlenmesi: Mirasçılar arasında miras payları belirlenir. Miras payları, ölen kişinin miras bıraktığı toplam değer ve mirasçı sayısına göre hesaplanır.

 

 1. Tevhit ve Tasfiye: Terekenin paylaşılma süreci “tevhit” ve “tasfiye” aşamalarını içerir. Tevhit, mirasçıların miras paylarının belirlenmesi anlamına gelir. Tasfiye ise, miras paylarının dağıtılma veya mirasın satılma işlemini ifade eder.

 

 1. Paylaştırma veya Satış: Mirasçılar arasında miras paylarının paylaştırılması veya terekenin satılması işlemi gerçekleşir. Taşınmaz mallar varsa tapu işlemleri ve diğer yasal düzenlemeler yapılır.

 

 1. Düzenlenen Belgeler: Miras paylaşımı veya tasfiye işlemi tamamlandığında, bu işlemi belgeleyen resmi belgeler düzenlenir. Bu belgeler, mirasçılara ve gerekli diğer taraflara verilir.

 

 1. Mirasın Dağıtılması: Mirasın paylaşılması veya tasfiye edilmesi işlemi tamamlandığında, mirasçılara miras payları dağıtılır.

Miras taksim sözleşmesi, mirasın paylaşılmasını ve mirasçıların arasındaki hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere mirasçılar arasında yapılan bir anlaşmadır. Mirasın paylaşılması süreci bazen anlaşmazlıklara ve tartışmalara yol açabilir. Bu nedenle mirasçılar, mirası daha düzenli ve sorunsuz bir şekilde paylaşmak amacıyla miras taksim sözleşmesini yapabilirler.Miras taksim sözleşmesi, mirasçıların belirli varlıklar veya haklar üzerindeki taleplerini, paylaşımları ve diğer koşulları düzenleyen bir hukuki belgedir. Bu sözleşme, miras bırakanın vefatından sonra mirasçılar arasında imzalanabilir. Miras taksim sözleşmesi yapılırken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlar olabilir:

 1. Mirasın Paylaşımı: Sözleşme, mirasın hangi varlıklarının kimlere verileceğini ve paylaşım oranlarını belirleyebilir. Taşınmaz malların, nakit paranın veya diğer varlıkların nasıl paylaşılacağı açıkça belirtilir.

 

 1. Şartlar ve Koşullar: Sözleşme, mirasçılar arasındaki haklar ve yükümlülükler konusunda belirli şartlar ve koşullar içerebilir. Örneğin, paylaşımın belirli bir tarihte veya belirli bir şekilde yapılmasını düzenleyebilir.

 

 1. Vasiyetname ve Mirasçıların Talepleri: Eğer miras bırakanın vasiyetnamesi veya belirli talepleri varsa, bu durum miras taksim sözleşmesinde dikkate alınmalıdır.

 

 1. Anlaşmazlık Çözümü: Sözleşme, olası anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini belirtebilir. Bu, mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yollarını içerebilir.

 

 1. Resmiyet: Miras taksim sözleşmesi resmiyet kazanması için yetkili mercilerde imzalanmalı ve onaylanmalıdır. Bu, sözleşmenin yasal olarak geçerli olmasını sağlar

Tenkis davası, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığının miras hukukuna uygun olarak paylaştırılması sırasında, miras bırakanın hayatta olan mirasçıları tarafından, mirasçılardan birinin ölünceye kadar yaptığı bağışların, hibe veya vasiyetlerin geçerliliğini sorgulamak için açılan bir hukuki davayı ifade eder. Temel olarak, tenkis davası, ölen kişinin miras hakkına sahip olan mirasçıların, ölünceye kadar yaptığı bazı hukuki işlemlerin miras paylarını etkilemesini engelleme veya düzeltilmesini sağlamayı amaçlar.Tenkis davası, miras hukukunun bir parçası olarak, mirasçıların haklarını korumak ve miras paylarının adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Davayı açan mirasçı, ölen kişinin ölümünden önce yaptığı hibeleri veya bağışları sorgulayarak, mirasçıların miras paylarını etkileyen bu işlemleri düzeltilmesini veya geri alınmasını talep edebilir. Tenkis davası, Türk Medeni Kanunu’nun 640. maddesine göre düzenlenmiştir. Bu tür bir dava, genellikle mirasın dağıtılması sürecinde veya mirasçıların miras paylarının belirlenmesi sırasında açılır.

Muris muvazaası, mirasçıların, miras bırakanın yaşamı boyunca yaptığı bazı işlemleri, miras paylarını etkilemek veya azaltmak amacıyla gerçekleştirdiğini iddia ederek, bu işlemlerin hukuki geçerliliğini sorguladığı bir hukuki kavramdır. Muris muvazaası, miras hukukunun bir parçasıdır ve mirasçıların miras paylarının korunmasını amaçlar.Muris muvazaası durumunda, mirasçılar, miras bırakanın ölümünden önce gerçekleştirdiği işlemleri gerçekten iradesine uygun olarak yapmadığını veya işlemlerin aslında mirasçıların miras paylarını etkilemek veya azaltmak amacıyla gerçekleştirilen bir tür hileli işlem olduğunu iddia ederler. Bu durumda, mirasçılar bu işlemleri mahkemeye taşıyarak işlemlerin iptalini veya düzeltilmesini talep edebilirler.Muris muvazaası, miras bırakanın ölümünden önce yaptığı işlemleri sorgulamayı amaçladığı için, örneğin mal devirlerini, hibeleri veya vasiyetleri içerebilir. Mirasçılar, miras bırakanın gerçekte iradesine aykırı olarak veya hileli bir şekilde mal varlığını devrettiğini düşünüyorsa, bu işlemleri muris muvazaası yoluyla sorgulayabilirler.

Miras Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 1. Mirasçılık Belgesi(Veraset İlamı) Alınması,
 2. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası
 3. Tenkis Davası
 4. Vasiyetname veya Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi
 5. Muris Muvazaasına Karşı Yürütülecek Hukuki İşlemler
 6. Terekenin Tespiti
 7. Mirasın Mirasçılar Arasında Paylaştırılması Amacıyla Ortaklığın Giderilmesi
 8. Reddi Miras İşlemleri
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Av. Tolunay Uğur ile Çalışın

Miras Hukuku konusunda uzman Av. Tolunay Uğur, size hukuki deneyimimizi sunmaktan memnuniyet duyar. Mirasçılar arasındaki hak ve yükümlülüklerinizi koruyarak adil bir miras dağılımı sağlamak için buradayız.

WhatsApp iletişim
Scan the code