İçeriğe atla Kenar çubuğuna atla Altbilgiye atla

Kira Hukuku Nedir? Kira Hukuku, kiracı ve mal sahibi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki kuralların bütününü ifade eder. Kiracının bir taşınmazı (gayrimenkulü) belirli bir süre için kullanma hakkı verildiği sözleşmeye dayalı…

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, iş ilişkileri ve çalışanların sosyal güvencesi ile ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işveren ve çalışan…

Miras Nedir? Miras, bir kişinin ölümü durumunda geride bıraktığı mal varlığı, haklar ve borçlar topluluğunu ifade eder. Bir başka deyişle, bir kişinin yaşarken sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar, parasal…

İdare Hukuku Nedir? İdare Hukuku (Yönetim Hukuku), devlet organlarının yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen, devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri inceleyen ve devletin kamu hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamayı…

Ceza Hukuku Nedir? Ceza hukuku, suç işleyen kişilere uygulanacak cezaların ve suçların işlenme koşullarının düzenlendiği hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç işleyen kişilere uygulanacak…

İcra ve İflas Hukuku Nedir? İcra ve İflas Hukuku, borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve borçlunun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda alacaklının haklarını korumayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu…

KİŞİ NEDİR? Hukukun tanıdığı yetkilerden faydalanan ve yüklediği yükümlülüklerden sorumlu olan varlıklara kişi denilmektedir. KİŞİLER HUKUKU NEDİR? Hak sahibi olan varlıkların yani kişilerin ehliyetlerini, kişisel durumlarını, akrabalık ilişkilerini, yerleşim yeri…

Aile Nedir? Aile kavramı, insanların sosyal bağlar içinde oluşturdukları temel bir birlikteliği ifade eder. Aile, genellikle bireyler arasında kan bağı, evlilik veya evlat edinme gibi ilişkilerle oluşur. Aile üyeleri, bir…

WhatsApp iletişim
Scan the code