İçeriğe atla Kenar çubuğuna atla Altbilgiye atla

HAKSIZ TAHRİK

"Haksız tahrik", Türk Ceza Hukuku'nda bir savunma nedeni olarak kabul edilen bir kavramdır. Haksız tahrik durumu, bir kişinin normalde işlemeyeceği bir suçu işlemesine yol açan, aşırı duygusal bir tepki veya uyarandır. Bu kavram, failin işlediği suçun cezasının azaltılmasına veya hafifletilmesine neden olabilir.Haksız tahrik, genellikle bir kişinin bir suç karşısında makul bir tepki vermesini zorlaştıran…

Devamını oku

KIDEM TAZMİNATI

4857 sayılı İş Kanunu'na göre kıdem tazminatı, işçilerin belirli şartları yerine getirmesi halinde işten ayrıldıklarında veya emekli olduklarında aldıkları bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı alabilmek için gereken şartlara, kıdem tazminatının hukuk sistemimizdeki yeri ve önemine kısaca değinecek olursak;Kıdem Tazminatının Şartları:Çalışma Süresi: İşçinin kıdem tazminatı hakkı, aynı işverenin hizmetinde en az 1 yıl çalışmış…

Devamını oku

İHTİYATİ HACİZ

İhtiyati haciz, bir alacaklının alacağını teminat altına almak amacıyla, borçlunun malvarlığına veya haklarına tedbir amaçlı olarak el koymasıdır. Bu işlem, alacaklının alacağını güvence altına alması ve borçlunun mülkünü veya haklarını başkalarına devretmesini veya elinden çıkarmasını engellemek amacıyla kullanılır. İhtiyati haciz, mahkeme kararı gerektirir ve alacaklının alacağı mahkeme kararıyla tespit edilmiş olmalıdır. İhtiyati haciz kurumunu detaylı…

Devamını oku

İCRA HUKUKUNDA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ KAVRAM: YEDİEMİN

Yediemin, bir mülkün veya eşyanın, üzerinde anlaşmazlık veya hukuki ihtilaf olduğu durumlarda, geçici olarak güvende tutulduğu bir kişi veya kuruluştur. Genellikle hukuki bir dava sırasında malın güvende tutulması veya saklanması gerektiğinde kullanılan bir kavramdır. Yediemin, malın taraflar arasında adil bir şekilde korunmasını ve hukuki süreç sona erene kadar muhafaza edilmesini sağlar. Yediemin kavramını detaylı olarak…

Devamını oku

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Tasarrufun iptali davası, bir kişinin veya kuruluşun mal varlığını hukuki bir işlem sonucu kaybetmesi veya azalması durumunda, bu işlemin hukuka uygunluğunu sorgulamak amacıyla açılan bir hukuki davadır. Bu tür bir dava genellikle, malvarlığı değerini düşüren veya kişinin borçlarını yerine getirmesini zorlaştıran işlemlerle ilgili olarak gerçekleştirilir. Tasarrufun iptali davasını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz…

Devamını oku

KONKORDATO

Konkordato, bir borçlunun mali durumunun kötüye gitmesi sonucu ödeme güçlüğü çektiği durumlarda, borçların yapılandırılması ve ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesi amacıyla mahkemeye başvurduğu bir hukuki ve mali süreçtir. İşletmelerin veya bireylerin iflasa gitmeden borçlarını ödeme konusunda anlaşmaya varmalarını sağlayan bir mekanizmadır. Konkordato kurumunu detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:Neden Konkordato Başvurusu Yapılır? Konkordato…

Devamını oku

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, çiftlerin evliliklerini sonlandırmak için anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir boşanma türüdür. Bu tür bir boşanma, çiftler arasındaki ilişkinin düşmanca bir hukuki süreç yerine daha barışçıl bir şekilde sona erdirilmesini amaçlar. Anlaşmalı boşanma davasını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:Anlaşma: Çiftler, evliliklerini sona erdirmek için temel konularda anlaşmış olmalıdır. Bu konular…

Devamını oku

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Uzaklaştırma kararı, bir kişi veya kişilerin belirli bir süre boyunca belirli bir alandan veya başka bir kişinin yakınından uzak tutulmasını hükme bağlayan bir mahkeme kararıdır. Bu tür kararlar, genellikle fiziksel veya psikolojik tehlike, istenmeyen ilişkiler veya şiddet durumları gibi durumlarda kullanılır. Uzaklaştırma kararı, bir kişinin diğer kişi veya kişilere yaklaşmasını yasaklayarak koruma sağlamayı amaçlar. Uzaklaştırma…

Devamını oku

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

Soybağının reddi davası, bir kişinin biyolojik baba veya anne olarak kabul edilmesine yönelik yasal ilişkinin reddedilmesi amacıyla açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, biyolojik soybağının hukuki olarak tanınmasını istemeyen veya soybağına karşı şüphe duyan bir tarafın başvurabileceği bir hukuki yol olarak kullanılır. Soybağının reddi davası, hukuki, duygusal ve kişisel faktörleri içeren karmaşık bir süreçtir. Soybağının…

Devamını oku

TAHLİYE TAAHHÜDÜ

Tahliye taahhüdü, bir kiracının, kira sözleşmesinin belirli bir süre sonunda veya belli koşullar altında mülkü boşaltmayı kabul ettiği hükümleri ifade eder. Bu tür bir taahhüt, kiracının mülkü tahliye etme yükümlülüğünü önceden kabul ettiği ve bu yükümlülüğe uymadığı takdirde yasal sonuçlarla karşılaşabileceği anlamına gelir. Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesinin şartlarına veya yerel yasalara göre şekillenir. Tahliye taahhüdü…

Devamını oku

KİRA TESPİT VE UYARLAMA DAVALARI

Kira tespit ve uyarlama davaları, kiracı ile ev sahibi arasındaki kira bedeli üzerinde yaşanan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla açılan hukuki süreçlerdir. Bu davalarda, kira bedelinin tespiti veya mevcut kiranın yerine getirilmesi gerekip gerekmediği gibi konular ele alınır.  Kira tespit ve uyarlama davalarını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:Kira Tespit Davaları: Kira tespit davaları,…

Devamını oku

ÜRÜN KİRASI

Ürün kirası, bir kişi veya işletmenin belirli bir süre için bir başkasının sahip olduğu eşyayı (ürünü) kullanma hakkını kiralama anlaşmasıdır. Bu tür kiralama anlaşmaları, genellikle ekipman, araç, makine, teknoloji veya diğer fiziksel ürünlerin geçici olarak kiralanması durumunda kullanılır. Ürün kirası kavramını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz.Neden Ürün Kirası Yapılır? Ürün kirası,…

Devamını oku

WhatsApp iletişim
Scan the code