İçeriğe atla Altbilgiye atla

İHTİYATİ HACİZ

İhtiyati haciz, bir alacaklının alacağını teminat altına almak amacıyla, borçlunun malvarlığına veya haklarına tedbir amaçlı olarak el koymasıdır. Bu işlem, alacaklının alacağını güvence altına alması ve borçlunun mülkünü veya haklarını başkalarına devretmesini veya elinden çıkarmasını engellemek amacıyla kullanılır. İhtiyati haciz, mahkeme kararı gerektirir ve alacaklının alacağı mahkeme kararıyla tespit edilmiş olmalıdır. İhtiyati haciz kurumunu detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:

 1. İhtiyati Haciz Kavramı ve Amacı: İhtiyati haciz, alacaklının, alacağının güvence altına alınması ve tahsili için, borçlunun malvarlığına veya haklarına geçici bir el koyma işlemidir. Bu işlem, alacaklının alacağını korumak ve borçlunun malvarlığını kaçırmasını veya satmasını engellemek amacıyla kullanılır.
 • İhtiyati Haciz Sebepleri:
 • Alacaklı ve Borçlu İhtilafı: Alacaklı ile borçlu arasında bir alacak meselesi veya ihtilafı olduğunda, alacaklı ihtiyati haciz talep edebilir.
 • Hukuki İhtilaf: Taraflar arasında bir hukuki ihtilaf söz konusu olduğunda, mahkeme alacaklının alacağını güvence altına almak için ihtiyati haciz kararı verebilir.
 • İhtiyati Haciz İşlemi:
 • Dava ve Mahkeme Kararı: İhtiyati haciz işlemi, alacaklının alacağının mahkeme kararıyla tespit edildiği bir dava sonucunda gerçekleşir. Mahkeme, ihtiyati haciz talebini değerlendirir ve uygun bulursa bir karar verir.
 • Malvarlığı veya Hakların Haczi: Mahkeme kararı ile belirlenen alacağın teminat altına alınması amacıyla borçlunun malvarlığına veya haklarına ihtiyati haciz uygulanabilir.
 • Haciz İşlemi: Mahkeme kararının ardından, icra dairesi veya yetkili merci tarafından ihtiyati haciz işlemi uygulanır. Bu işlem, borçlunun malvarlığını veya haklarını geçici olarak tedbir amaçlı olarak bloke eder.
 • İhtiyati Haciz Süreci ve Sonuçları:
 • İhtiyati haciz kararı alındığında, borçlu malvarlığı veya hakları üzerinde tasarrufta bulunamaz.
 • İhtiyati haciz işlemi, davanın sonuçlanmasına kadar devam eder.
 • Dava sonucunda alacaklının hakkı onaylanırsa, ihtiyati haciz işlemi kesin haciz işlemine dönüşebilir ve alacak tahsil edilir.
 • Ancak dava sonucunda borçlu haklı bulunursa, ihtiyati haciz kaldırılır ve malvarlığı veya hakları serbest bırakılır.

            İhtiyati haciz, hukuki sürecin ve alacaklı-haciz altındaki mal sahibi arasındaki dengenin korunması amacıyla kullanılan bir mekanizmadır. İhtiyati haciz işlemi, yerel yasalara ve hukuki düzenlemelere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bu konuda profesyonel bir hukuki danışmanın rehberliğine başvurmanız önerilir.

WhatsApp iletişim
Scan the code