İçeriğe atla Altbilgiye atla

İCRA HUKUKUNDA SIKLIKLA KARŞILAŞTIĞIMIZ KAVRAM: YEDİEMİN

Yediemin, bir mülkün veya eşyanın, üzerinde anlaşmazlık veya hukuki ihtilaf olduğu durumlarda, geçici olarak güvende tutulduğu bir kişi veya kuruluştur. Genellikle hukuki bir dava sırasında malın güvende tutulması veya saklanması gerektiğinde kullanılan bir kavramdır. Yediemin, malın taraflar arasında adil bir şekilde korunmasını ve hukuki süreç sona erene kadar muhafaza edilmesini sağlar. Yediemin kavramını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:

 1. Yediemin Kavramı ve Amacı: Yediemin, “yedi” (yedi) ve “emin” (güvenilir) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir terimdir. Bu terim, bir malın güvende ve güvenilir bir şekilde tutulması anlamına gelir. Yediemin, malın üzerindeki hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulmasına veya mahkeme kararı beklemesine yardımcı olur.
 • Yediemin Durumları:
 • Hukuki İhtilaflar: Bir mülk veya eşya üzerinde mülkiyet, hak veya diğer türde bir hukuki ihtilaf varsa, mal yedieminde saklanabilir.
 • Alacaklıların Talebi: Bir borçlu, borcunu ödeyemediği durumda alacaklıların talebi üzerine varlıklarını yedieminde bırakabilir.
 • Ceza Davaları: Ceza davalarında, delil olarak kullanılacak eşya veya mülkün muhafaza edilmesi amacıyla yediemin kullanılabilir.
 • Yediemin Süreci:
 • Anlaşma Sağlanması: Taraflar, malın yedieminde saklanmasına karar verirler. Bu anlaşma genellikle yazılı olarak yapılır.
 • Malın Teslimi: Mal, yediemin olarak belirlenen kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu kişi veya kuruluş, malın güvende ve sağlam bir şekilde muhafaza edilmesinden sorumludur.
 • Davalı Taraflar: Malın yedieminde saklanması, genellikle hukuki bir davanın tarafları olan davacı ve davalı tarafından yapılır. Yediemin, taraflar arasında tarafsız bir üçüncü kişi veya kuruluş olarak hareket eder.
 • Yediemin Raporları: Yediemin, malın durumunu ve saklama koşullarını belirten raporlar hazırlayabilir. Bu raporlar, ilgili taraflara sunulabilir.
 • Mahkeme Kararı ve Sonuçlar: Yediemin uygulaması, genellikle mahkeme kararıyla yapılır. Mahkeme, malın yedieminde saklanmasına karar verirken, bu sürecin nasıl yönetileceğini ve sona erdiğinde ne yapılacağını belirleyebilir. Hukuki ihtilaf çözüldüğünde veya mahkeme kararı verildiğinde, malın geleceği belirlenir.

            Yediemin, bir malın güvende tutulması ve hukuki süreç boyunca muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan bir önemli hukuki araçtır. Bu süreç, yerel yasalara ve hukuki düzenlemelere göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, yediemin işlemiyle ilgili süreci ve prosedürleri anlamak için profesyonel bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

WhatsApp iletişim
Scan the code