İçeriğe atla Altbilgiye atla

UKOME

UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi), Türkiye’de ulaşım ve trafik düzenlemeleri konusunda koordinasyonu sağlamak ve kararlar almak amacıyla kurulan bir merkezdir. UKOME’nin görevleri, trafik yönetimi, toplu taşıma düzenlemeleri, trafik güvenliği ve ulaşım politikalarının belirlenmesi gibi konuları içerir. UKOME kavramını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:

1. Kuruluş ve Amaç: UKOME, “Ulaştırma Koordinasyon Merkezi” kısaltmasının açılımıdır. Türkiye’de belediyeler, il özel idareleri ve ilçe özel idareleri tarafından oluşturulan bir koordinasyon merkezidir. UKOME’nin temel amacı, trafik ve ulaşım konularında koordinasyonu sağlamak, toplu taşıma sistemlerini düzenlemek, trafik güvenliğini artırmak ve ulaşım politikalarını belirlemektir.

2. Görevleri: UKOME’nin başlıca görevleri şunlar olabilir:

  • Trafik düzenlemeleri: Şehir içi trafiği düzenlemek, trafik akışını optimize etmek, yolların kullanımını planlamak ve trafik sıkışıklığını önlemek gibi görevleri içerir.
  • Toplu taşıma: Belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarının tarifelerini, güzergahlarını, sefer saatlerini ve diğer detayları belirlemek ve düzenlemek.
  • Ulaşım politikaları: Ulaşım ve ulaşım altyapısına yönelik uzun vadeli politikaları belirlemek ve uygulamak.
  • Trafik güvenliği: Trafik kazalarını azaltmak için gerekli tedbirleri almak, trafik güvenliği ile ilgili kampanyalar düzenlemek.
  • Ulaşım araçları ve işletmeciliği: Trafikte kullanılan araçların denetimini sağlamak, taşımacılık işletmeciliği konularında düzenlemeler yapmak.

3. Üyeler: UKOME’nin üyeleri, ilgili bakanlık temsilcisi, yerel yönetimlerin temsilcileri, emniyet birimleri ve diğer ilgili kuruluşlar olabilir. Üyeler, toplantılarda bir araya gelerek trafik ve ulaşımla ilgili konuları görüşüp kararlar alırlar.

4. Karar Alma Süreci: UKOME, trafik ve ulaşım konularında alınacak önemli kararları değerlendirir ve onaylar. Özellikle toplu taşıma güzergahlarının belirlenmesi, trafik düzenlemeleri, yeni ulaşım politikalarının oluşturulması gibi konularda UKOME’nin kararları önemlidir.

5. Yerel ve Merkezi Yönetim İşbirliği: UKOME, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin işbirliği içinde çalıştığı bir platformdur. Bu işbirliği, ulaşımın etkin ve koordineli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

            UKOME, Türkiye’deki şehir içi ulaşımın düzenlenmesi ve trafikle ilgili sorunların çözülmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Her ilin ve ilçenin ihtiyaçlarına göre farklı uygulamalar ve düzenlemeler yapılabileceğinden, UKOME’nin rolü yerel gereksinimlere uygun olarak değişebilir.

    UKOMEDE TEMSİLİYET

Üyenin Temsil Ettiği Kurum19 Şubat 2020 Öncesi19 Şubat 2020 Sonrası
İBB ve Bağlı Kuruluşları11 Üye11 Üye
Merkezi İdare10 Üye15 üye
Yeni üyeler:
1. Üç yeni bakanlık temsilcisi: Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan birer temsilci.
2. İştirak: TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden bir temsilci.
3. Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan bir temsilci.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu1 Üye1 Üye
WhatsApp iletişim
Scan the code