İçeriğe atla Altbilgiye atla

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ VE HUKUKİ ALTYAPISI

Yap-İşlet-Devret” (YİD) modeli, altyapı projelerinin finansmanı, inşası, işletilmesi ve bakımının özel sektöre devredilerek gerçekleştirildiği bir iş modelidir. Bu modelde, özel sektör firma veya konsorsiyumları, bir altyapı projesini finanse eder, inşa eder, belirli bir süre boyunca işletir ve daha sonra projeyi devrederek kamu kurumuna teslim eder. YİD modelinin hukuki altyapısı, proje finansmanı, risk dağılımı, devir-teslim süreçleri ve diğer detayları düzenler. Yap-İşlet-Devret modelini detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:

1. Yap-İşlet-Devret (YİD) Modelinin Aşamaları:

 • Yap (Construction) Aşaması: İlk aşamada, özel sektör firma veya konsorsiyumu altyapı projesini inşa eder. Bu aşamada maliyetler ve inşaat süreci firmalar tarafından üstlenilir.
 • İşlet (Operation) Aşaması: İnşaat tamamlandıktan sonra, özel sektör proje alanını belirli bir süre boyunca işletir. İşletme süresince gelirler genellikle proje işleten firmanın olur ve bu gelirlerle yatırım maliyetleri karşılanır.
 • Devret (Transfer) Aşaması: Belirli bir işletme süresi sonunda, proje kamu kurumuna devredilir. Bu süreçte proje sahibi özel sektör firması, altyapıyı işleten kamu kurumuna teslim eder.

2. Yap-İşlet-Devret Modelinin Hukuki Altyapısı

 • Sözleşme: YİD modeli için taraflar arasında detaylı bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme, finansman, inşaat, işletme ve devir-teslim süreçlerini düzenler. Ayrıca risklerin nasıl paylaşılacağı, tarafların sorumlulukları ve diğer detaylar belirlenir.
 • Finansman: Özel sektör firma veya konsorsiyumu, projenin finansmanını üstlenir. Bu finansman, inşaat maliyetlerini, işletme süresince gelir elde etmeyi ve yatırım geri dönüşünü içerir.
 • İşletme Süresi: Proje, belirli bir işletme süresi boyunca özel sektör tarafından işletilir. Bu süreçte özel sektör, projenin gelirlerini elde eder ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirir.
 • Risk Dağılımı: Sözleşmede, projenin finansmanı, inşaatı, işletilmesi ve bakımı sırasında ortaya çıkabilecek riskler ve bunların nasıl paylaşılacağı belirtilir. Örneğin, inşaat riskleri, işletme riskleri gibi.
 • Devir-Teslim: İşletme süresi sonunda, proje kamu kurumuna devredilir. Bu aşamada tüm faaliyetler, varlıklar ve sorumluluklar kamu kurumuna geçer.
 • Kamu Denetimi: YİD modeli uygulanan projelerde kamu denetimi ve regülasyonu önemlidir. Kamu kurumu, projenin işletme sürecini izler ve gerektiğinde düzenlemeler yapar.

3. Avantajlar ve Dezavantajlar

 • Avantajlar: Özel sektörün finansman sağlaması, hızlı projelerin hayata geçirilmesi, teknik bilgi ve deneyimin özel sektörden gelmesi gibi avantajlar bulunabilir.
 • Dezavantajlar: Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve gelirlerin özel sektöre aktarılması gibi riskler ve kamu denetiminin zorlaşması gibi dezavantajlar da vardır.

            Yap-İşlet-Devret modeli, altyapı projelerinin finansmanında ve gerçekleştirilmesinde etkili bir yöntem olabilir. Ancak, projelerin doğru bir şekilde tasarlanması, sözleşmelerin detaylı olması ve kamu denetiminin etkin bir şekilde sağlanması önemlidir. Her ülkenin yasal düzenlemeleri ve uygulama biçimi farklı olabilir.

WhatsApp iletişim
Scan the code