İçeriğe atla Altbilgiye atla

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

Tasarrufun iptali davası, bir kişinin veya kuruluşun mal varlığını hukuki bir işlem sonucu kaybetmesi veya azalması durumunda, bu işlemin hukuka uygunluğunu sorgulamak amacıyla açılan bir hukuki davadır. Bu tür bir dava genellikle, malvarlığı değerini düşüren veya kişinin borçlarını yerine getirmesini zorlaştıran işlemlerle ilgili olarak gerçekleştirilir. Tasarrufun iptali davasını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz:

 1. Tasarrufun İptali Kavramı: Tasarrufun iptali, hukuka aykırı veya haksız bir şekilde gerçekleştirilen hukuki işlemleri geri almayı veya geçersiz kılmayı amaçlar. Bu işlemler, kişinin malvarlığını tehlikeye atabilir veya alacaklıları mağdur edebilir.
 • Tasarrufun İptali Davasının Açılma Nedenleri:
 • Cebren Yapılan İşlemler: Bir kişi, cebir veya hile kullanılarak bir işlemi gerçekleştirmeye zorlandığında veya aldatıldığında, bu işlemi iptal etmek amacıyla dava açabilir.
 • Hak Sahibi İzin Vermeyen İşlemler: Mal sahibi izni olmadan yapılan işlemler de tasarrufun iptali davasının nedenlerinden biridir.
 • Haklı Sebep Olmadan Yapılan İşlemler: Borçlu, alacaklısını mağdur etmek amacıyla malvarlığını boşaltırsa veya malvarlığını azaltıcı işlemleri gerçekleştirirse, alacaklı tasarrufun iptali davası açabilir.
 • Tasarrufun İptali Davasının Amaçları:
 • Kişinin malvarlığını koruma amacıyla yapılan hukuka aykırı işlemlerin düzeltilmesi sağlanır.
 • Alacaklıların haklarının korunması ve alacakların tahsili amaçlanır.
 • Hukuki işlemin hukuka uygunluk durumu incelenerek adil bir sonuca ulaşılması hedeflenir.
 • Tasarrufun İptali Davasının Prosedürü:
 • Davanın Açılması: Alacaklı veya mağdur kişi, işlemin iptali için mahkemeye dava açar.
 • Delillerin Sunulması: Taraflar, davanın dayandığı delilleri sunarlar. İşlemin hukuki ve faktörleri değerlendirilir.
 • Mahkemenin Kararı: Mahkeme, yapılan işlemi değerlendirerek hukuki işlemin geçerliliğini veya geçersizliğini tespit eder.
 • İşlemin İptali: Eğer mahkeme işlemi hukuka aykırı veya haksız bulursa, işlemi iptal edebilir ve tarafların eski durumunu tekrar tesis edebilir.
 • Uygulama Farklılıkları: Tasarrufun iptali davası, ülkeden ülkeye farklılık gösteren yasal düzenlemelere tabi olabilir. Yasalar, işlemlerin iptali için gereken koşulları ve süreleri belirler.

            Tasarrufun iptali davası, malvarlığını koruma amacı taşıyan bir hukuki mekanizmadır. Ancak her durum farklı olduğundan, profesyonel bir hukuki danışmanın rehberliği bu tür davalarda önemlidir.

WhatsApp iletişim
Scan the code