İçeriğe atla Altbilgiye atla

SUÇLULARIN İADESİ ANLAŞMASI

Suçluların iadesi anlaşması, iki veya daha fazla ülke arasında yapılan bir uluslararası anlaşma türüdür. Bu anlaşma, suç işlemiş kişilerin, işledikleri suçların adaletin yerine getirilmesi amacıyla bir ülkeden diğerine iadesini düzenler. Bu tür anlaşmalar, suçlu kişilerin kaçmasını engellemek ve suçların cezasız kalmamasını sağlamak amacıyla kullanılır. Suçluların iadesi kavramını detaylı olarak incelediğimizde şu hususlara önem arz etmekteyiz.

1. Temel İlkeler: Suçluların iadesi anlaşmaları, uluslararası hukuka ve iki ülkenin iç hukukuna uygun olarak gerçekleşir. Bu tür anlaşmaların temel ilkeleri şunlar olabilir:

 • Suçlunun Varlığı: İade talebi, suç işlemiş kişinin varlığını gerektirir. İade edilecek kişinin, talep eden ülkede işlediği suçun kabul edilmiş bir suç türü olması gerekir.
 • Çifte Ceza Davası İlkesi: Suçluların iadesi anlaşmaları, bir kişinin aynı suç nedeniyle aynı eylemden iki kez yargılanmasını engellemek amacıyla çifte ceza davası ilkesine uygun olarak yapılır.
 • İnsan Haklarına Saygı: İade işlemi sırasında suçlu kişinin temel insan haklarına saygı gösterilmesi önemlidir.

2. Süreç: Suçluların iadesi anlaşması süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • İade Talebinin Sunulması: Bir ülke, suç işlemiş kişinin iadesini talep eden bir başvuruda bulunur. Bu başvuru, iade edilecek kişinin kimliği, işlediği suç ve delilleri içerir.
 • Tutuklama veya Gözaltına Alma: İade talebinin alınmasının ardından, iade edilecek kişi hakkında gözaltı veya tutuklama kararı çıkabilir. Böylece kişinin kaçmasının engellenmesi amaçlanır.
 • Yargılama ve Değerlendirme: İade talebi, hedef ülkenin yargı sistemi tarafından değerlendirilir. Talebin uluslararası hukuka, anlaşmalara ve iç hukuka uygun olduğu belirlenirse işlem devam eder.
 • Tutuklama Kararı: İade talebinin kabul edilmesi durumunda, tutuklama veya gözaltı kararı alınabilir. Bu aşamada, kişinin haklarına ve anlaşmalara uygun hareket edilmesi önemlidir.
 • İade Kararı: Yargılama ve değerlendirme sürecinin ardından, hedef ülke suçluların iadesi için karar verebilir. Eğer talep uygunsa, suçlu kişi iade edilir.
 • İade Süreci: Suçlu kişi, iade eden ülkenin yetkilileri tarafından iade eden ülkeye gönderilir. Bu süreç, uluslararası taşıma, güvenlik önlemleri ve diğer detayları içerebilir.

3. Suç Türleri ve Kapsam: Suçluların iadesi anlaşmaları, genellikle ağır suçlar (örneğin, terörizm, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı) ve ceza yargılamasına tabi tutulan suçlar için geçerlidir. Ancak, iade taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği durumdan duruma ve ülkeden ülkeye değişebilir.

         Suçluların iadesi anlaşmaları, uluslararası işbirliği ve suçların cezasız kalmamasını sağlama amacıyla oldukça önemli bir rol oynar. Ancak bu tür anlaşmaların yürütülmesi sırasında uluslararası hukuka, insan haklarına ve hukuki standartlara uyulması gereklidir.

            TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU SUÇLULARIN İADESİ ANLAŞMALARI

Türkiye, suçluların iadesi konusunda uluslararası işbirliği amacıyla birçok anlaşmaya taraf olmuştur. İşte Türkiye’nin taraf olduğu bazı suçluların iadesi anlaşmaları:

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS): Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak AİHS’ye taraf olmuştur. AİHS, suçluların iadesi konusunda da çeşitli hükümler içerir ve adil yargılanma hakkı gibi temel insan haklarını korur.
 • 1980 Avrupa İade Sözleşmesi: Türkiye, 1982 yılında imzaladığı ve 1988 yılında yürürlüğe giren bu sözleşme ile Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında suçluların iadesini düzenlemektedir. Sözleşme, suçluların iadesini hızlandırmayı ve işbirliğini sağlamayı amaçlar.
 • 1990 Bağdat Suçluların İadesi Sözleşmesi: Türkiye, Arap Devletleri Birliği üyesi ülkeler arasında suçluların iadesini düzenlemeyi amaçlayan bu sözleşmeye taraf olmuştur.
 • 1996 İslam İşbirliği Teşkilatı Suçluların İadesi Sözleşmesi: Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında suçluların iadesini düzenlemek üzere bu sözleşmeye taraf olmuştur.
 • 2003 Amerikan Tutuklama Emri (ATE) Anlaşması: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında imzalanan bu anlaşmaya taraf olmuştur. Anlaşma, suçluların iadesini kolaylaştırmayı amaçlar.
 • Avrupa Konseyi Üyeleri Arasında Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesine Dair Anlaşma (1959): Türkiye, Avrupa Konseyi üyeleri arasında suçluların iadesi ve adli yardımlaşmayı düzenleyen bu anlaşmaya taraf olmuştur.

            Bu liste, Türkiye’nin taraf olduğu suçluların iadesi anlaşmalarından sadece birkaç örneği içermektedir. Türkiye, uluslararası hukuk ve işbirliği çerçevesinde suçluların iadesini düzenleyen çeşitli anlaşmalara katılmıştır.

WhatsApp iletişim
Scan the code